metro

Szellőztetés
A metró és létesítésének alapismeretei| Az „Elektra Budapest” jegy- és bérletrendszer | Jármű-üzemeltetés | Szellőztetés | Vasúti jelző- és biztosítóberendezések

A forgalom lebonyolításakor a földalatti terekben nagymennyiségű hő termelődik, melyet szellőztetéssel kell az alagutakból, az állomási és az üzemi terekből eltávolítani. A szellőztetés céljára nagykeresztmetszerű függőleges aknák épültek, melyekhez alul és felül különböző méretű és rendeltetésű műtárgyak csatlakoznak.
A függőleges szellőztetőaknák az állomások mellett és általában két állomás között - középtájon - helyezkednek el.
A szellőztetőaknák szerepe az építés idején is fontos. Ugyanis a mélyépítésű földalatti műtárgyak építése ezeknek az aknáknak a mélyépítésével kezdődik és ezek szolgálják ki (földkihordás, anyagleadás, személyközlekedés stb.) a beléjük szerelt felvonókkal az építést. Ebből adódóan az aknák méretét főként a felvonók (aknaszállító berendezések) határozzák meg. A méretek azonban megfelelnek a szellőztetés igényeinek is.
A szellőztető aknák falazata lehet monolit beton, öntöttvas tübbing, vagy előre gyártott vasbeton blokk. Legalkalmasabb falazó anyag az öntöttvas tübbing. Az aknának illetve az akna falazatának vízzárónak kell lennie.
A szellőzőaknák alsó végéhez egy, a vonali vagy állomási alagúthoz vezető, rendszerint nagyobb műtárgy csatlakozik, amely az építés idején szállító alagútként szolgál, később pedig itt helyezik el a nagyteljesítményű szellőztető ventillátorokat és a hozzájuk tartozó zajcsillapító szerkezeteket. Ezek a műtárgyak is vegyes szerkezetűek (monolit beton, vasbeton blokk stb.)
A szellőztetőaknák felső végéhez ún. aknafejek épültek, amelyek elsősorban nem az akna közvetlen lefedését, hanem a szellőtő levelő megfelelő el- vagy hozzávezetését szolgálják. A függőleges szellőztetőaknák ezért alulról, közvetlenül a felszín alatt épült vízszintes fekvésű, "akna-elhúzás"-ba érkeznek, a szellőző levegő pedig a felszín alatti műtárgyon áthaladva jut a szabadba vagy a szabadból az aknába.

A tűzvédelmi berendezések telepítése a metrófelújítás gépészeti tender anyagában szerepel, amely egy egységes biztonsági rendszert alakít ki a K-Ny-i metró teljes vonalán.
A K-Ny-i metróvonal felújításának szerves része ugyanis az utasok biztonságának növelése. A nemzetközi statisztikák alapján az utasok számára a legnagyobb veszélyt az állomási berendezések vagy a járművek tűzesete során keletkező füst jelentheti. Az állomás sikeres elhagyását ilyen esetben a füstmentes menekülési útvonal biztosítja. Erre szolgál a mozgólépcső lejtaknában telepített 4 darab sugárventilátor.
A szerződésnek megfelelően, annak részeként sugárventilátorok beépítése zajlik a Blaha Lujza tér metróállomáson a mozgólépcső felett.
Ha az állomáson füst képződne, akkor a ventilátor - automatikus vagy kézi indítással - a lépcsőn felfelé haladó utasokkal szemben friss levegőt áramoltat az állomásra, elősegítve a menekülést. Jelenleg még folyik az optimális légáramlatok kialakítása, ezért még nem a végső állapotot látják az utasok. A többi állomáson a biztonsági rendszer kialakítása az állomások felújításával egyidőben történik.

Szöveg: Bata István; Képek: Kozalik Attila, Orbán Péter