metro

Vonalalagutak
Állomások | AVR | Diszpécserközpont | Járműtelepek | Mozgólépcsők | Vasúti pálya | Vonalalagutak
A vasúti vágányokat és a technológiai eszközöket, vezetékeket magukba foglaló vonalalagutak zárt vagy nyitott építési technológiával épülhetnek. Belső méreteiket elsősorban a bennük közlekedő járművek űrszelvénye, továbbá az alagutakban elhelyezendő technológiai berendezések helyigénye határozza meg {1. ábra}. A vonalalagutak építési pontatlansága a tervezetthez képest legfeljebb +15 cm lehet. Általában zárt építési móddal épülnek a város sűrűn lakott területei, vagy a folyók alatt áthaladó mélyvezetésű alagutak, továbbá azok, ahol a felszíni közúti forgalom korlátozását a lehető legkisebbre kell csökkenteni.
{1. ábra: Körszelvényű vonalalagút mintakeresztmetszete}

A budapesti metróvonalakon mélyvezetésű vonalalagutak épültek a 2-es vonalon 7800 m, a 3-as vonalon 5400 m hosszban. A zárt építési technológiával épült vonalalagutak falazatai /héjazatai/a két vonalon azonos szerkezetűek és három csoportba sorolhatók.

  • Öv.20-as minőségű öntöttvas tübbing, hossz- és gyűrűirányú csavarkapcsolattal, a szigetelés számára kialakított hornyokkal {2. ábra}.
  • B 400-as minőségű vízzáró betonból készült blokkfalazat a szigetelés számára kialakított hornyokkal {3. ábra}.
  • B 300-as minőségű monolit beton falazat belső vasbeton köpennyel {4. ábra}.
{2. ábra: Öntöttvas tübbing alagút} {3. ábra: Vasbeton blokkos alagút}
{4. ábra: Monolitbeton alagút}

A zárt módszerrel épült vonalalagutak körszelvényűek túlnyomóan 5,1 m-es belső Ø-vel. A 2-es vonalon az 50-es években épültek 6,3 m Ø-jű vonalalagutak is. A zárt módszerrel épült, körszelvényű, egy-egy vágányt magukba foglaló, egymással párhuzamos alagutak egymástól való tengelytávolsága 19-26,6 m között változik. Ezeknek a mélyvezetésű alagutaknak legnagyobb részét túlnyomásos munkatérben, a legkülönbözőbb építési módszerekkel építették /az építésnek bőséges irodalma van/.
A felszínalatti vonalalagutak kétvágányúak, négyszög-keresztmetszetűek és nyitott módszerrel épültek. A 2-es vonal négyszög-keresztmetszetű vonalalagútja az ötvenes évek elején hagyományos, nyílt munkagödrös módszerrel épült. A 3-as vonal felszín alatti alagútjai már a kor technikai színvonalának megfelelően résfalas építésűek.

A vonalagutak és műtárgyak üzemi tapasztalatai

A mélyvezetésű alagutak túlnyomó többsége körszelvényű és pajzsos módszerrel épült. Falazati anyagaik öntöttvas tübbing, vasbeton blokk és monolit beton.
Ha a táblázatokat tüzetesebben áttekintjük, szembetűnik, hogy az alagútfalazatok anyagai milyen gyakran változnak. Ennek számos oka van. Lássuk a leglényegesebbeket.
A vonalalagutak falazatainak folytonosságát gyakran megszakítják az alagutakból nyíló különféle rendeltetésű műtárgyak, illetve ezek csatlakozásai. Ezek geometriailag egy henger és egy ellipszis csatlakozásai, amelyek megépítése problematikus, mert a pajzshajtásos építési módnál először a vonalalagút épül meg, és ezt követi egy későbbi időpontban az alagúthoz csatlakozó műtárgy építése. Ez rendszerint úgy épül be a két, egymással párhuzamos alagút közé, hogy mindkét alagútból bejárata van. (Rendeltetése szellőztetés vagy óvóhelyi WC.) A vonalalagút falazatát úgy kell elkészíteni, hogy az később az állékonyság veszélyeztetése nélkül a bejárat és a műtárgy építéséhez megbontható legyen. Erre a célra legalkalmasabb falazati anyag a csavarokkal egymáshoz rögzített öntöttvas tübbing, amely viszonylag egyszerűen kibontható.
A leírtakból adódik, hogy a csavarkapcsolatok nélküli vasbetonblokkos falazatú alagutakban a műtárgyak környéke öntöttvas tübbingből készült.
A vonalalagút-falazatok váltakozásának ez az egyik, talán legindokoltabb oka. A falazatváltakozás másik oka a kedvezőtlen talajviszonyokból ered. Ugyanis: ha a talaj, amelyen az alagút áthalad, laza, omlásra hajlamos (homokos, vizes stb), akkor az építéskor állékonyabb falazatra van szükség. Erre az öntöttvas tübbing a legmegfelelőbb.
A falazatváltozás következő oka építéstechnológiai eredetű. Ugyanis: ha a pajzs irányítása nem megfelelő, az alagút irányhibás lesz. Az így keletkezett irányhibák javítására vasbeton blokk esetén gyakran alkalmaznak monolit-beton vagy öntöttvas tübbinges falazatot. Előfordult az is, főként vasbeton blokkos falazat esetén, hogy az építés idején éppen öntöttvas tübbing volt kéznél, s ezért azt építették be. A táblázatok érzékeltetik azt az ismerethiánnyal, olykor gondatlansággal vívott küzdelmet is, amely az építés állandó kísérője volt.
Az üzemi tapasztalatok szerint a pajzsos építésű alagutak statikai szempontból megfelelőek, utólagos mozgások, repedések nem érzékelhetők. Annál több problémát okoznak a szigetelés hibái, hiányosságai. (Erről a későbbiekben lesz szó.)
Az öntöttvas tübbinges alagutak belső felületei nincsenek korrózió elleni védelemmel ellátva. Ebből eredően a falazaton a páratartalomtói függő mértékű korrózió, sok helyen leveles rozsda tapasztalható. A korrózió a falazat állékonyságát nem veszélyezteti, csökkentésének vagy megszüntetésének leghatékonyabb módja a kiváltó ok (vizesedés) megszüntetése.
A vasbeton blokk állékony és vízzáró építőelem, csatlakozó felületeinek vízzárása gondatlan építés miatt rossz, és ez jelentos üzemi problémákat okoz. A csatlakozó felületek szigetelési hibái utólag úgyszólván javíthatatlanok. A gondosabb munkával épült alagútszakaszok azonban (bár ebből kevés van!) teljesen vízzáróak.
A mélyépítésű monolitbeton-szerkezetek statikai állékonyságával 30 év alatt, még a közel 50 éves szerkezeteknél sem volt gond, a víz elleni szigeteléssel azonban annál több. A felszín alatti monolit vasbeton műtárgyak közül műtárgymozgás egy helyen, a Határ úti állomáson érzékelhető és mérhető. A résfalas vonalszakaszok nagyon vizesek, annak ellenére, hogy a 60-70 cm vastagságú résfal elméletileg (és a tervezés szerint) vízzáró, továbbá belső felülete vízzáró vakolattal van ellátva. Az egymáshoz csatlakozó réstáblák között sok nagy hozamú, koncentrált vízfolyás található, közöttük olyan is, amelynek vízhozama elérte az 1-1,5 m3/perc értéket is. A nagy hozamú vízfolyásokat az üzemeltető szervezet több éves munkával megszüntette, a kisebb hozamúakat csak elvezetni tudja.
A felszín alatti alagútszakaszok legfiatalabbjai ún. kéregzsalus technológiával épültek. Ezek az alagútszakaszok vízzárás és méretpontosság szempontjából jó minőségűek, de az alig tizenöt éves életkor jelentősebb tapasztalatszerzésre nem elég.
A metróüzem Építmény-fenntartási Szakszolgálata a beépített szerkezetek állapotáról folyamatos nyilvántartást vezet, és információkat gyűjt. Ide tartoznak a vízhozam-mérések, a talajvizek kémiai vizsgálatai, az ultrahangos falvastagság-mérés az öntöttvas tübbinges alagutaknál, magminta-vételek a betonszerkezetekből, a beton és az öntöttvas falazatok korróziós vizsgálatai, a kóboráram hatásának vizsgálata. A felszínen a kijelölt keresztmetszetekben rendszeres süllyedésméréseket, a műtárgyakban alakváltozási méréseket végeznek.

Körszelvényű alagutak szerkezetei a 2-es vonalon (Jobb vágány)
Szelvényszám Az építés évei A szerkezet Megjegyzés
öntöttvas tübbing (m) vasbeton blokk (m) monolit (m)
-0+41,3 - 2+72,5 1958
1968-71
    313,8 Kétvágányú fordítóalagút szig. vaslemez + vb. köpeny
Déli pu.
Pe: 2+72,5
Pv: 3+92,5
1952-53
1955-58
1963-65
    120 Szig. vaslemez + vb. köpeny
Pajzskamra
3+92,5 - 4+00 1967     7,5 Szig. vaslemez + vb. köpeny
Pajzskamra
4+00 - 10+94 1967-70     694 Szig. vaslemez + vb. köpeny
Raktár 7+40;
összekötőcső 8+00
10+94 - 12+27
Moszkva tér
Pe: 10+95,3
Pv: 12+15,3
1952-54
1956-58
1968-70
    133 Szig. oldalfalak:
vaslemez + torkrét, boltozat vaslemez + vb. köpeny
12+27 - 12+53 1969-71 8 13 5 Vegyes szerkezet
12+53 - 15+00 1969-71   247    
15+00 - 15+05 1969-71 5     Raktár
15+05 - 16+88 1969-71   183    
16+88 - 16+91 1969-71 3      
16+91 - 17+00 1969-71   9    
17+00 - 17+13 1969-71 13   13 Felül öv. alul beton szellőző alagút csatlakozás 17+07
17+13 - 17+87 1969-71   74    
17+87 - 17+92 1969-71 5     Repedt tübbingek vb. köpennyel
17+92 - 18+20 1969-71   28    
18+20 - 18+28 1969-71 8     Raktár
18+28 - 18+34 1969-71   6    
18+34 - 18+49 1969-71 15      
18+49 - 20+18 1969-71   169    
20+18 - 20+26 1969-71 8     Szellőzőalagút csatlakozás 20+21
20+26 - 20+34 1969-71        
20+34 - 20+40 1969-71        
20+40 - 21+80
Batthyány tér
Pe: 20+60
Pv: 21+80
1951-53
1696-70
140     Vonali alagutak: öv. tübbing
Allomási alagutak: monolit beton
21+80 - 21+83 1968-69 3      
21+83 - 22+13 1968-69   30    
22+13 - 22+18 1968-69 4   1 Kapukamra, kétoldalt 2-2 sor öv. tübbing
22+18 - 22+53 1968-69   35    
22+53 - 26+62 1968-69 409     Duna alatti szakasz
26+62 - 27+95
Kossuth L. tér
Pe: 26+62
Pv: 27+95
1951-53
1955-56
1959-61
1966-70
133     Vonali alagutak: öv. tübbing
az állomásaik: monolit beton
27+95 - 28+38 1966-70   43    
28+38 - 28+48 1966-68 10      
28+48 - 28+59 1966-68   11    
28+59 - 28+61 1966-68 2      
28+61 - 30+26 1966-68   165    
30+26 - 30+32 1966-68 6     Raktár
30+32 - 32+12 1966-68   180    
32+12 - 32+14 1966-68 2     Szellőző alagút csatlakozás
32+14 - 32+23 1966-68     9 Vaslemez szig. + torkrét vakolat
32+23 - 32+25 1966-68 2      
32+25 - 34+34 1966-68   209    
34+34 - 34+49 1966-68 15     Raktár
34+49 - 34+86 1966-68   37    
34+86 - 35+28 1950-52 42      
35+28 - 35+39 1950-52     11 Szellőző alagút csatlakozás
35+39 - 36+24 1966-68 85      
36+24 - 36+75 1952-53     51 Idomkő falazat + torkrét vakolat
36+75 - 37+69 1951-54     94 Szigetelése: torkrét vakolat
Deák Ferenc tér
Pe: 37+69
Pv: 38+89
1952-56
1959-67
120     A vonali alagutak öv. tübbing, az állomásaik monolit beton
38+89 - 39+45 1952-56     56 Szigetelése: torkrét vakolat
39+45 - 43+08 1952-53
1963-64
    363 Szigetelése: torkrét vakolat
Raktár 40+08, kapu: 41+96
43+08 - 43+85 1952-53
1963-64
    77 Szigetelése: vaslemez, vb. köpennyel megtámasztva
43+85 - 46+38 1952-53
1963-64
    253 Szigetelés: bitumenes lemez, vb. köpennyel megtámasztva
46+38 - 47+64
Astoria
Pe: 46+44
Pv: 47+64
1952-53
1957
1963-67
    126 Monolit beton, vaslemez szigeteléssel
47+64 - 48+48 1953     84 Szigetelés: vaslemez + torkrét vakolat
48+48 - 49+53 1965-67 105     A kazetták betonnal kitöltve és torkrétozva
49+53 - 50+13 1965-67 60     Raktár
50+13 - 52+70 1965-67 257     Kazetták vasbetonnal kitöltve és torkrétozva
52+70 - 54+03
Blaha Lujza tér
Pe: 52+84
Pv: 54+03
1953-56
1964-66
133     Háromalagutas öntöttvas tübbinges állomás
54+03 - 57+05 1953
1965-66
    302 Szigetelése: torkrét vakolat
57+05 - 57+18 1952     13 Szigetelés: vaslemez + vb. köpeny
szellőzőalagút 57+10
57+18 - 59+89 1952-53 271     Összekötőcső 57+33
59+89 - 59+99 1952-53 6   4 Vegyes szerkezet elépítések miatt
59+99 - 62+79 1952-53 280      
62+79 - 64+11
Keleti pu.
Pe: 62+83
Pv: 64+03
1951-57
1960-62
1965-67
132     Háromalagutas öntöttvas tübbinges állomás
64+11 - 74+06 1960-63 955     Raktár 70+50
71+83 szellőzőalagút
(ügető)
74+06 - 74+15 1960     9 Pajzskamra
74+15 - 77+50 1953-54 355      
77+50 - 77+56 1952-54     6 Körszelvényű alagút vége
Összesen 1951-1971 3618 1447 2745 7810 m
Megjegyzés: A 17+00 - 17+13 szelv. közötti 13 m hossz a vegyes falazat miatt két rovatban is szerepel.

Körszelvényű alagutak szerkezetei a 2-es vonalon (Bal vágány)
Szelvényszám Az építés évei A szerkezet Megjegyzés
öntöttvas tübbing (m) vasbeton blokk (m) monolit (m)
-0+92,85 - 2+16,11 1958
1968-71
    309 Kétvágányú fordítóalagút
Szig: vaslemez + vb. köpeny
Déli pu.
Pe: 2+16,11
Pv: 3+36,17
1952-53
1955-58
1963-65
    120 Szig: vaslemez + vb. köpeny állomás
3+36,17 - 10+68 1967-70     732 Szig: vaslemez + vb. köpeny
Raktár 6+93, összekötőcső 7+57
10+68 - 12+06
Moszkva tér
Pe: 10+68
Pv: 11+88
1952-54
1956-58
1968-70
    138 Szig: vaslemez + vb. köpeny
12+06 - 12+34 1969-71 13 15    
12+34 - 14+91 1969-71   257   Raktár
14+91 - 14+96 1969-71 5      
14+96 - 16+00 1969-71   104    
16+00 - 16+20 1969-71 20      
16+20 - 17+05 1969-71   85    
17+05 - 17+18 1969-71 13     Szellőzőalagút csatlakozás
17+18 - 18+26 1969-71   108    
18+26 - 18+32 1969-71 6     Raktár
18+32 - 19+32 1969-71   100    
19+32 - 19+38 1969-71 6      
19+38 - 20+21 1969-71   83    
20+21 - 20+28 1969-71 7     Szellőzőalagút csatlakozás
20+28 - 20+39 1969-71   11    
20+39 - 21+90
Batthyány tér
Pe: 20+64
Pv: 21+84
1951-53
1968-71
151     Vonali alagutak: öv. tübbing
Állomási alatugak: monolitbeton
21+90 - 22+16 1968-69   26    
22+16 - 22+18 1968-69 2      
22+18 - 22+20 1968-69     2 Kapukamra
22+20 - 22+22 1968-69 2      
22+22 - 22+46 1968-69   24    
22+46 - 26+57 1968-69 411     Duna alatti szakasz
26+57 - 27+91
Kossuth Lajos tér
Pe: 26+60
Pv: 27+80
1951-53
1955-56
1959-61
1966-70
134     Vonali alagutak: öv. tübbing
Állomási alagutak: monolitbeton
27+91 - 28+50 1952
1966-68
    59 Trombita műtárgy
28+50 - 28+83 1966-68   33    
28+83 - 28+87 1966-68 4      
28+87 - 29+28 1966-68   41    
29+28 - 29+29 1966-68 1      
29+29 - 30+42 1966-68   113    
30+42 - 30+48 1966-68 6     Raktár
30+48 - 32+46 1966-68   198    
32+46 - 32+59 1966-68 13     Szellőzőalagút csatlakozás
32+59 - 33+68 1966-68   109    
33+68 - 33+72 1966-68 4      
33+72 - 34+82 1966-68   110    
34+82 - 34+88 1966-68 6     Raktár
34+88 - 35+00 1966-68   12    
35+00 - 35+04 1966-68 4      
35+04 - 35+31 1966-68   27    
35+31 - 35+35 1966-68 4      
35+35 - 35+53 1966-68   18    
35+53 - 35+55 1966-68 2      
35+55 - 35+89 1950-52     34 Szent István téri pajzskamra szig. vaslemez + vb. köpeny
35+89 - 36+24 1950-52     35 Szigetelés: torkrét vakolat
36+24 - 36+75 1950-52     51 Idomkő és torkrét vakolat
36+75 - 38+01       126 Ezen belül:
trombitaműtárgy 36m, szig. torkrét vakolat
38+01 - 39+32
Deák Ferenc tér
Pe: 38+10
Pv: 39+30
1952-56
1959-67
131     Vonali alagutak: öv. tübbing
Állomásiak: monolitbeton
39+32 - 42+18 1952-56     286 Szigetelés: torkrét vakolat
42+18 - 42+24 1952-53
1963-64
    6 Kapukamra és keringtető szellőző
szig. vaslemez + vb. köpeny
42+24 - 46+40
Ezen belül pajzskamra
46+05 - 46+18 között
1952-53
1963-64
    416 Szigetelés: Bitumenes lemez és vasbeton köpeny
Raktár 43+69
Astoria
Pe: 46+40
Pv: 47+59
1952-53
1957
1963-67
    119 Monolitbeton vaslemez szigeteléssel
47+59 - 48+44 1953     85 Szigetelés: vaslemez + torkrét vakolat
48+44 - 49+66 1965-67 122     Kazetták vasbetonnal kitöltve
49+66 - 50+32 1965-67 66     Raktár
50+32 - 52+27 1965-67 195     Kazetták vasbetonnal kitöltve
52+27 - 52+76 1953 49      
Blaha Lujza tér
Pe: 52+76
Pv: 53+96
1953-56
1964-66
120     Háromalagutas öntöttvas tübbinges állomás
53+96 - 56+98 1953
1965-66
    302 Szigetelés: torkrét vakolat
56+98 - 57+11 1952     13 Pajzskamra és szellőzőakna csatlakozás
Vaslemez + vb. köpeny
57+11 - 62+78 1952-53     567  
62+78 - 64+14
Keleti pályaudvar
Pe: 62+81
Pv: 64+01
1951-57
1960-62
1965-67
136     Háromalagutas öntöttvas tübbinges állomás
64+14 - 74+00 1960-63 986     Raktár 70+33
71+85 szellőzőalagút (ügető)
74+00 - 74+09 1960     9 Pajzskamra
74+09 - 77+49 1953-54 340      
77+49 - 77+55 1952     6 Pajzskamra körszelvényű vége
Összesen: 1951-71 2959 1474 3415 7848 m

Körszelvényű alagutak szerkezetei a 3-as vonalon (Jobb vágány)
Szelvényszám A szerkezet Megjegyzés
öntöttvas tübbing (m) vasbeton blokk (m) monolit (m)
34+51 - 35+62 111 Körszelvényű alagutak kezdete
35+62 - 35+84 22 Pajzskamra
35+84 - 35+98 14  
35+98 - 36+34 36  
36+34 - 36+38 4 Összekötőcső
36+38 - 37+85 147  

37+85 - 37+93

8 Raktárbejárat (Ludovika)
37+93 - 40+21 228  
40+21 - 40+27 6  
40+27 - 40+39 12  
40+39 - 40+43 4  
40+43 - 40+63 20  
40+63 - 42+30
Klinikák állomás
Pe: 40+91
Pv: 42+11
167 Összekötőcső
40+69 és 42+25
42+30 - 43+40 110  
43+40 - 43+46 6 Raktár 43+43
43+46 - 43+98 52  
43+98 - 44+13 15 Vonali főszellőző 44+07
44+13 - 45+00 87  
45+00 - 45+03 3  
45+03 - 45+19 16  
45+19 - 45+20,5 1,5  
45+20,5 - 45+86 65  
45+86 - 45+95 9 Összekötőcső ker. szell. 45+92
45+95 - 46+02 7  
46+02 - 46+03 1  
46+03 - 47+27
Ferenc körút
Pe: 46+03
Pv: 47+27
124  
47+27 - 47+29 2  
47+29 - 47+37 8  
47+37 - 47+46 9 Összekötőcső ker.szell. 47+41
47+46 - 47+94 48  
47+94 - 47+96 2  
47+96 - 48+28 32  
48+28 - 48+49 21  
48+49 - 49+81 132  
49+81 - 49+83 2  
49+83 - 50+34 51 Összekötőcső 50+12
Kapukamra 50+27
50+34 - 50+37 3  
50+37 - 50+39 2  
50+39 - 50+44 5 Összekötőcső 50+41
50+44 - 50+55 11  
50+55 - 50+60 5 Összekötőcső 50+37
50+60 - 51+46 86  
51+46 - 51+51 5 Raktár 50+49
51+51 - 53+75 224  
53+75 - 53+81 6 Összekötőcső a diszpécserházi kábel aknához 53+78
53+81 - 54+48 67  
54+48 - 54+54 6  
54+54 - 54+89 35  
54+89 - 56+73
Kálvin tér
Pe: 55+44
Pv: 56+64
184  
56+73 - 56+75 2  
56+75 - 57+85 110  
57+85 - 57+91 6  
57+91 - 58+35 44  
58+35 - 58+36 1  
58+36 - 58+46 10 Vonali főszellőző Károlyi kert 58+41
58+46 - 58+47 1  
58+47 - 59+42 95  
59+42 - 59+48 6  
59+48 - 59+98 50  
59+98 - 60+00 2  
60+00 - 61+32
Ferenciek tere
Pe: 60+13
Pv: 61+32
132 Összekötőcső ksz. 60+05
61+32 - 61+35 3  
61+35 - 61+43 8  
61+43 - 61+52 9 Összekötőcső ker. szell. 61+47
61+52 - 63+41 189  
63+41 - 63+47 6 Raktár 63+43
63+47 - 64+01 54  
64+01 - 64+07 6  
64+07 - 64+77 70  
64+77 - 64+84 7 Összekötőcső
64+84 - 66+19 135  
66+19 - 66+43 24  
66+43 - 69+28
Deák Ferenc tér
Pe: 66+87
Pv: 68+07
285 Összekötőcső ker.szell. 66+46 és 68+40
69+28 - 70+72 144  
70+72 - 70+76 4  
70+76 - 71+20 44  
71+20 - 71+26 6 Raktár 71+23
71+26 - 71+30 4  
71+30 - 71+37 7 Vonali főszellőző Szent István tér
71+37 - 73+00 163  
73+00 - 73+34 34 Pajzskamra, összekötőcsövek
Elzárókapu
73+34 - 74+78
Arany János u.
Pe: 73+38
Pv: 74+61
144  
74+78 - 78+97 419  
78+97 - 79+10 13 Vonali főszellőző (Jókai) 79+06
79+10 - 81+27 217  
81+27 - 81+38 11 Összekötőcső főátemelő
81+34
81+38 - 81+42 4  
81+42 - 81+45 3  
81+45 - 82+97
Nyugati pu.
Pe: 81+61
Pv: 82+81
152  
82+97 - 83+57 60  
83+57 - 83+63 6  
83+63 - 83+66 3 Elzárókapu
83+66 - 83+73 7  
83+73 - 85+51 178 Összekötőcső 83+78
Raktár 83+99
85+51 - 85+60 9 Vonali főszellőző 85+56
85+60 - 87+84 224  
84+84 - 88+37 53  
88+37 - 88+38 1  
88+38 - 88+68 30 Körszelvényű alagutak vége
Összesen: 917 3637 861 Teljes hossz: 5 415 m

Körszelvényű alagutak szerkezetei a 3-as vonalon (Bal vágány)
Szelvényszám A szerkezet Megjegyzés
öntöttvas tübbing (m) vasbeton blokk (m) monolit (m)
34+56 - 35+67 111 Körszelvényű alagút kezdete
35+67 - 36+02   35 Pajzskamra
36+02 - 36+14   12  
36+14 - 36+16   2  
36+16 - 36+37   21  
36+37 - 36+41 4 Összekötőcső
36+41 - 37+85   144  
37+85 - 37+97 12 Raktár (Ludovika)
37+97 - 40+23   226  
40+23 - 40+29 6  
40+29 - 40+41   12  
40+41 - 40+43 2  
40+43 - 40+68   25  
40+68 - 42+36
Klinikák állomás
Pe: 40+95
Pv: 42+15
168 Összekötőcső ker. szell. 40+87 és 42+29
42+36 - 43+46   110  
43+46 - 43+52 6 Raktár 43+49
43+52 - 44+09   57  
44+09 - 44+16 7 Vonali főszellőző 44+12
44+16 - 44+98   82  
44+98 - 45+01 3  
45+01 - 45+93   92  
45+93 - 46+02 9 Összekötőcső ker. szell. 45+97
46+02 - 46+08   6  
46+08 - 46+09 1  
Ferenc körút
Pe: 46+09
Pv: 47+33
  124  
47+33 - 47+35 2  
47+35 - 47+42   7  
47+42 - 47+54 12 Összekötőcső ker. szell. 47+47
47+54 - 47+99   45  
47+99 - 48+12 13  
48+12 - 48+73   61  
48+73 - 48+98 25  
48+98 - 49+18   20  
49+18 - 49+44   26 Ø 4,80 m
49+44 - 50+08   64  
50+08 - 50+12 4 Raktár 50+10
50+12 - 50+24   12  
50+24 - 50+29 5 Összekötőcső 50+26
50+29 - 50+34   5  
50+34 - 50+41 7  
50+41 - 50+43   2 Kapukamra 50+42
50+43 - 50+49 6  
50+49 - 50+54   5  
50+54 - 50+59 5 Összekötőcső 50+56
50+59 - 50+69   10  
50+69 - 50+80 11 Vonali főszellőző 50+74
50+80 - 51+61   81  
51+61 - 51+66 5 Raktár 51+63
51+66 - 53+56   190  
53+56 - 53+57 1  
53+57 - 53+60   3  
53+60 - 53+81 21  
53+81 - 53+88   7 Összekötőcső a diszpécserház kábel aknájához 53+82
53+88 - 54+87   99  
54+87 - 54+88 1  
54+88 - 55+00   12  
55+00 - 55+42 42  
55+42 - 56+84
Kálvin tér
Pe: 55+50
Pv: 56+70
  142  
56+84 - 56+86 2  
56+86 - 58+49   163  
58+49 - 58+56 7 Összekötőcső 58+52
Károlyi kert főszellőző
58+56 - 60+16   160  
60+16 - 60+18 2  
60+18 - 61+51
Ferenciek tere
Pe: 60+31
Pv: 61+51
  133  
61+51 - 61+53 2  
61+53 - 61+60   7  
61+60 - 61+69 9 Összekötőcső ker. szell. 61+64
61+69 - 61+80   11  
61+80 - 61+81 1  
61+81 - 63+66   185  
63+66 - 63+72 6 Raktár 63+69
63+72 - 65+10   138  
65+10 - 65+25 11  
65+25 - 66+27   102  
66+27 - 66+29 2  
66+29 - 66+80   51  
66+80 - 66+82 2  
66+82 - 69+70
Deák Ferenc tér
Pe: 67+24
Pv: 68+41
  288 Összekötőcső 66+85 és 68+80
69+70 - 70+10   40  
70+10 - 70+16 6 Raktár 70+12 (csak bal!)
70+16 - 71+15   99  
71+15 - 71+17   2  
71+17 - 71+67   50  
71+67 - 71+74 7 Vonali főszellőző Szent István tér 71+71
71+74 - 73+32   158  
73+32 - 73+34 2  
73+34 - 73+35   1  
73+35 - 73+71   36 Pajzskamra; Összekötőcsövek 73+45 és 73+66
Elzárókapu
73+71 - 75+15
Arany János u.
Pe: 73+75
Pv: 75+00
144 Összekötőcső ker. szell. 75+10
75+15 - 81+89   674 Raktár 78+56
Vonali főszellőző 79+41 (Jókai)
Összekötőcső 81+80 (főátemelő)
81+89 - 83+58
Nyugati pu.
Pe: 82+08
Pv: 83+28
169 Összekötőcső 83+53
83+58 - 84+05   47 Összekötőcső 84+02
84+05 - 84+11 6  
84+11 - 84+13   2 Kapukamra
84+13 - 84+22 9  
84+22 - 87+26   304 Raktár 84+45
Vonali főszellőző 86+02
87+26 - 87+51 25  
87+51 - 87+52   1  
87+52 - 87+63 11  
87+63 - 87+64   1  
84+64 - 87+79 15  
87+79 - 87+80   1  
87+80 - 87+93 13  
87+93 - 87+94   1  
87+94 - 88+05 11  
88+05 - 88+10   5  
88+10 - 88+17 7  
88+17 - 88+18   1  
88+18 - 88+28 10  
88+28 - 88+29   1  
88+29 - 88+38 9  
88+38 - 88+39   1  
88+39 - 88+72 33  
88+72 - 88+73   1  
88+73 - 88+82 9  
88+82 - 88+83   1  
88+83 - 88+90 7  
88+90 - 88+91   1  
88+91 - 89+13 22 Körszelvényű alagutak vége
Összesen: 1052 3606 799 Teljes hossz: 5457 m

Pe: Peron eleje
Pv: Peron vége
Vb: vasbeton
Öv: öntöttvas
Szig: szigetelés

Szöveg: Bata István; Ábrák: Kovács Ádám; Képek: Friedl Ferenc